avas

آخرین اخبار در مورد هپاتیت

دسترسی ۱۰۰ درصدی مردم به واکسن هپاتیت B در کشور

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، از دسترسی ۱۰۰ درصدی به واکسن هپاتیت B در کشور خبر داد و گفت: این عدد در دنیا ۴۲ درصد است.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در برنامه واکسیناسیون کارگران شهرداری تهران علیه هپاتیت، با اشاره به اینکه کلید اصلی و زیربنای توسعه هر کشور و پیشرفت پایدار، نیروی انسانی سالم است که از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشد، اظهار کرد: اگر خواستار این هستیم که کلانشهری مانند ت ...

ریشه کنی هپاتیت C تا ۹ سال آینده/ هپاتیت B درمان قطعی ندارد

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، با اشاره به روش های تشخیص و درمان هپاتیت، گفت: امروزه، پزشک عمومی هم می‌تواند هپاتیت C را درمان کند. به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز جهانی هپاتیت، پویش شناسایی- پیشگیری و خودمراقبتی از بیماری ههپاتیت با حضور رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ در بیمارستان ساسان برگزار شد. خبرگزاری مهرخودمراقبتیههپاتیتدر این مراسم که جمعی از پزشکان، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستان ساسان ...